МСП ОБУЧЕНИЯ
Обученията се финансират от Постоянната комисия за управление на заложените средства в общиснкия бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас
Предстоящи обучения Преминали обучения

Мястото за твоя бизнес.
Our Work

Drawing (13)

предстоящи обучения

Напълно безплатни обучения за малки и средни предприятия

Предстоящи обучения

Drawing (14)

преминали обучения

Разгледай преминалите обучения състояли се при нас

Преминали обучения

Drawing (11)

конктакти

За повече информация регистрация и контакти

Свържисе с нас